fbpx

NEOKOREA нь гадаад худалдааны болон олон улсын харилцааны явцад үүссэн маргааныг шийдвэрлэхүйц олон жилийн мэргэжлийн мэдлэг туршлагандаа тулгуурлан үйлчлүүлэгч тус бүрд нийцүүлэн хууль зүйн  мэргэшсэн зөвлөгөөг боловсруулан олгодог .

Импорт, экспортын гаалийн бүрдүүлэлтийн ерөнхий журамууд, бүтээгдэхүүнийг импортлод шаардагдах төрөл бүрийн татвар тооцооны талаархи зөвөлгөө, олон улсын худалдаатай холбоотой асуудлууд нь өдөр ирэх тусам ихээр гарч ирж байгаа бөгөөд,үүнийг шийдвэрлэх олон улсын хууль эрх зүйн бүх төрлийн зөвлөгөөг хууль эрх зүйн мэдлэг туршлагйнхаа дагуу өгдөгв

Үйлчлүүлэгч бүрд нийцүүлсэн хууль зүйн  мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээ

Бид үйлчлүүлэгч тус бүрд нийцүүлсэн мэргэшсэн хууль зүйн  зөвлөгөө олгохын тулд, өөрсдийн олон жилийн хуримтлуулсан бодит жишээг тус бүрт ангилал хийн оновчтой зөвлөгөө өгдөг. 

Баримт бичгийг хянах, хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгөх

Гадаад худалдаа эрхлэх хүсэлтэй жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчдэд гадаад худалдаа болон бизнесийн үйл ажиллагаанд зайлшгүй шаардагдах гэрээ /хэлэлцээр/санамж бичиг зэрэг баримт бичгийг хянах, хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгөх.

Тухайн улсын хууль тогтоомжийг хянан үзэх, зөвлөлдөх олгох

Гадаад худалдаатай холбоотой тухайн улсын хууль тогтоомж / шаардлагатай гэрчилгээг тайлбарлах,түүнийг авах үйл явц мөн ашиглах талаархи тойм, зөвлөгөө

Бүх төрлийн маргаан үүсэхэд авах арга хэмжээний талаархи зөвлөгөө өгөх

Гадаад худалдаатай холбоотой янз бүрийн маргаан гарсан тохиолдолд түүний эсрэг авах арга хэмжээний талаар зөвлөгөө өгөх