fbpx

MEGA ТӨСӨЛ (Пакистан, Афганистан, Киргизстан, Казахстан)

Манайх үйлчилгээгээ салбараар нь жагсаасан байдал. NEOKOREA-ийн үйлчилгээ үзүүлдэг гол үйлчилгээ бол хамгийн сайн бүтээгдэхүүнийг өгөх явдал юм.

ЦАХИЛГААН СТАНЦЫН БАРИЛГА

 • TIDAL ЭРЧИМ ХҮЧ
 • САЛХИНЫ ЭРЧИМ ХҮЧ
 • ГИДРО ЦАХИЛГААНЫ ЭРЧИМ ХҮЧ
 • НАРНЫ ЭРЧИМ ХҮЧ
 • УУРЫН ЭРЧИМ ХҮЧ

MEGA ТӨСӨЛ (ИНДОНЕЗИ, ОРОС, ИРАК, ИРАН)

Манайх үйлчилгээгээ салбараар нь жагсаасан байдал. NEOKOREA-ийн үйлчилгээ үзүүлдэг гол үйлчилгээ бол хамгийн сайн бүтээгдэхүүнийг өгөх явдал юм.

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ

 • ОРОН СУУЦ, ЭМНЭЛЭГ, СУРГУУЛЬ гэх мэт.
 • ХОТЫН КОНЦЕПТ
 • НЕФТЬ БА ХИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • СОЛОНГОС ЗАГВАРЫН ХОТЖИЛТ

БАЙГАЛИЙН НӨӨЦИЙН ХӨГЖИЛ

 • OIL & LNG
 • Далайн бүтээгдэхүүн
 • Мод (Ойн аж ахуй)
 • Ашигт малтмалын уурхай (нүүрс, төмөр, никель, алт гэх мэт)

SOC

 • ШИНЭ ПОРТ
 • АВТО ЗАМ
 • ТӨМӨР ЗАМ
 • ТОЙРОГ ЗАМ
 • ОЛОН ТАЛТ ШҮЛЖИЛДСЭН ЗАМ