fbpx

Батлан хамгаалах бүтээгдэхүүн

Гаубиц, чирэх буу, фрегат, сум, буух тавцангийн боомт, гол тулаан, танхайрагч, сургагч гэх мэт.

БАТЛАН ХАМГААЛАХ ТӨСӨЛ

  • SAUDI ARABIA – INTELLIGENT SURVEILLANCE & SECURITY SYSTEMS
  • GUINEA – POLICE EQUIPMENT & RIOT GEAR
  • MEXICO – POLICE EQUIPMENT & RIOT GEAR
  • PAKISTAN – POLICE EQUIPMENT & RIOT GEAR
  • IRAQ – MAIN BATTLE TANK
  • INDIA – Mine CounterMeasure Vessels (MCMVs)